Avís Legal

Està vostè accedint al lloc Web de situart.com/espaillum de SITUART: GRUP FOCOMIN, S.L. Societat mercantil amb domicili a Barcelona, Plaça Francesc Macià 4, 1r 2a. 08021 – Espanya, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, nº de full 1.220, nº de foli 107, tom 614, llibre 44, de la Secció 3ª – CIF B08224214.

Aquest lloc Web pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc Web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc Web i els seus continguts i/o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc Web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

SITUART es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc Web.

SITUART eximís per qualsevol tipus de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de maquinari i programari en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de SITUART i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualssevol continguts d’aquest lloc Web, quedant reservada a favor de SITUART la seva exclusiva titularitat per a tot el món i durant tota la vida legal dels mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc Web han concedit a SITUART les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’entenen compresos entre dites dretes, a manera enunciativa i no limitatiu, qualssevol drets de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de programari, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc Web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc Web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de SITUART.

SITUART no es responsabilitza pels continguts de les pàgines de tercers.

También en: Español English

Política de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas una mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando, estás dando tu consentimiento para la aceptación tanto de las mencionadas cookies como de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies